algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden van Netwerk-partners zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: Netwerk-partners 341 183 20 

De voorwaarden waaronder Netwerk-partners werkt zijn voor alle diensten in één  document verwerkt.  Algemene Voorwaarden