Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Netwerk-partners zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: Netwerk-partners 341 183 20

De voorwaarden waaronder Netwerk-partners werkt zijn voor alle diensten in één document verwerkt: Algemene Voorwaarden .