Breng je zakelijke netwerk in kaart

Eerder sprak ik over het in kaart brengen van je privé-netwerk. Heel belangrijk. Maar als je werk hebt, dan is het in kaart brengen van je zakelijk netwerk net zo belangrijk, en ook om dat eens goed te bestuderen. In een rustige periode, en als die er niet is, dan op een daarvoor gereserveerd moment in de agenda. Maak daar deze week eens tijd voor.

Elke organisatie weet hoe belangrijk zijn netwerk is. Daarom hebben de meeste organisaties een relatiemanagementsysteem. Of dat nu eenvoudig of geavanceerd is, maakt niet uit. Wat het moet doen is de relaties opslaan, vermelden wie van de medewerkers contact heeft met deze relatie en wanneer dat voor het laatst geweest is. Vraag of je gebruik mag maken van dit systeem en maak een uitdraai van jouw relaties van de afgelopen twee jaar. Zet vervolgens achter iedere naam hoe belangrijk deze relatie voor jou is. Dit kan te maken hebben met omzet, met invloed of met informatie/advies.

Dit is een klusje, maar bijzonder relevant als je je realiseert dat 20% van je relaties 80% van je omzet of waarde bepalen. Deze mensen moet je dus goed voor ogen hebben.

Noteer op basis van dit onderzoek:
- welke relaties voor jou het belangrijkste zijn
- wanneer je ze voor het laatst gezien of gesproken hebt

Kijk nu naar je lijst: welke drie tot vijf relaties staan boven aan en heb je lang niet gesproken? Een van de volgende weken kom ik met een volgende netwerkactie terug op de vraag: hoe ga ik nu deze belangrijke relaties benaderen.

Kun je niet wachten met de volgende stap, dan zul je het boek Netwerken zo eenvoudig is het (niet) moeten kopen. Heb je wel tijd, wacht dan op de volgende netwerkactie op LinkedIn. Of als je voldoende collega’s hebt met dezelfde wens, nodig mij dan uit voor een workshop netwerken-profileren-acquireren, dan maak ik die op maat.