Netwerken als introvert persoon

Hoe kan je goed netwerken en je profileren als je introvert bent? Voor veel mensen is dat lastig. Ook veel van mijn cliënten zijn behoorlijk introvert, en toch vinden zij hun eigen weg in deze wereld waarin je je moet profileren en moet netwerken. Hoe leer je dat als introvert mens?

Extravert en introvert
Statistisch is extraversie-introversie onder mensen normaal verdeeld. Dat wil zeggen dat de meeste mensen gemiddeld zullen scoren. Je kunt het je voorstellen als een glijdende schaal waarin iedereen zowel introverte als extraverte kenmerken bezit. Het hangt vooral af van dingen als de situatie, het gezelschap en het energieniveau waar iemand in verkeert hoe hij of zij reageert. Het grootste verschil is dat de extraverte mensen naar buiten gericht zijn en energie halen uit mensen, activiteiten en dingen. Introverte mensen halen energie uit zichzelf door zich te richten op hun eigen innerlijke beleving en overweging. Zij verwerken de informatie intern en pas wanneer ze hun gedachten geordend hebben spreken ze zich uit.

Fijne introverte eigenschappen
Ook al vindt een introvert persoon het moeilijk om te netwerken, dan toch heeft hij een geweldig startkapitaal om dit wel goed te kunnen. De aanleg om goed te kunnen luisteren, aandacht te kunnen geven aan de ander, bedachtzaamheid, zorgvuldigheid en geduld zijn belangrijke eigenschappen bij de start van een netwerkgesprek. Ik merk dat ook bij mijn eigen cliënten. Zij denken goed na over de focus voor een netwerkgesprek (waarom wil ik die persoon spreken?), bereiden zich zorgvuldig voor, komen met scherpe en verdiepende vragen en hebben de hele netwerkmethodiek goed in hun hoofd voor ze aan de slag gaan. Zo komt een introvert dus perfect beslagen te ijs.

Kleine stapjes
Een goed begin is het halve werk, dat benadruk ik ook altijd bij mijn cliënten. En daarna gaan we met kleine haalbare stapjes vooruit. Voer je eerste netwerkgesprekken bij warme contacten. Dus bij relaties waar je makkelijk aan tafel schuift. Dit zijn vaak informatieve adviesgesprekken waar je belangrijke informatie uit kan halen. Deze gesprekken bevestigen de waarde van netwerken en geven introverte personen de moed en het vertrouwen om verder te netwerken in de lauwe kring. Met kleine stapjes kom je er dus!

Als jij het gevoel hebt dat je vooral een introvert karakter hebt, ga dan aan de slag met deze eerste stappen en geniet van het feit dat je bij de start het zoveel makkelijker hebt dan een meer extravert mens. Vertel mij in de LinkedIn-groep Netwerken werkt of via info@netwerk-partners meer over je ervaringen, dan kan ik die anoniem meenemen in nieuwe netwerkacties.