Wat is jouw netwerkprofiel?

Vorige week vroeg ik hoe jullie om te gaan met een lastig netwerkverzoek. Wanneer reageer je positief en wanneer afwijzend? Daar is geen simpel antwoord op. De een laat toe waar de ander weigert, maar ook het omgekeerde komt voor. Uit een kort onderzoek onder mijn relaties en cliënten blijkt dat als het gaat over netwerken voor een nieuwe baan er drie karakteristieke reacties mogelijk zijn.

1. What’s in it for me
De vraag of je iemand een netwerkgesprek gunt, hangt bij sommige mensen af van de vraag: ‘Kan ik er ook mijn voordeel meedoen?’ Als dat het uitgangspunt is, dan zal je niet vaak een netwerkgesprek toelaten. De netwerker komt informatie en advies vragen bij jou, omdat hij/zij denkt dat jij een expert bent op dat gebied, dus dan is het vooral geven en weinig ontvangen. Bij mezelf merk ik dat als ik een netwerkgesprek voer ik vaak veel voldoening uit het gesprek haal als ik de persoon heb kunnen helpen en die energiek het pand verlaat. Ook deze energie of het goede gevoel zou je dus kunnen beschouwen als ‘winst’ voor jezelf, het is maar hoe je het bekijkt.

2. Geen tijd
Twee van mijn gesprekspartners zeiden zonder blikken of blozen dat ze geen tijd maken voor een netwerkverzoek en dat ze ook merkten dat ze nog maar weinig benaderd werden met een vraag. En privé? Nou, dat was wat anders, dan was er veel meer mogelijk. Waarom dan toch niet af en toe tijd maken voor een advies in de werksfeer? ‘Joh, er zijn zoveel mensen die meer weten van mijn vakgebied, dan ik. Ik maak hier geen tijd voor. Ik heb wel wat anders te doen.’ Ik als netwerkcoach word hier natuurlijk niet echt blij van. Maar de les is wel, ga bij deze mensen niet langs voor een informatie- of adviesgesprek. Want ze spannen zich niet in om jou aan het beste antwoord te helpen.

3. Geven en vergeten
De meesten van mijn cliënten die netwerkgesprekken hebben gevoerd, zijn zeer positief over de gesprekken en wat ze hebben opgeleverd. Vaak veel ideeën, nieuwe contacten en zelfs tips voor banen die binnenkort vrijkomen. Vaak zijn de gesprekspartners nieuwsgierig, gaan heel serieus in op de vragen, voelen zich gevleid door de aandacht en doordat ze kunnen helpen. Dit zijn de mensen die een ander een goed gesprek gunnen om verder te komen. Zij geven in hun netwerk en vergeten dat ze het gedaan hebben, in het vertrouwen dat als zij een keer hulp nodig hebben, ze voldoende sociale rekeningen hebben opgebouwd. Dus voor hen is netwerken geen afweging.

Welk van deze reacties geef jij van nature? Herken je jezelf in een van deze profielen? Heb je aanvullingen of een geheel andere ervaring? Ik ben heel benieuwd naar je reactie. Stuur die naar info@netwerk-partners.nl of laat een reactie achter in de LinkedIn-groep Netwerken werkt. Je krijgt beslist antwoord.