Wat is jouw stijl van netwerken?

Als ik met mijn cliënt tijdens het coachtraject bij het onderwerp ‘netwerken’ aankom, dan gaan we op zoek naar wat voor type netwerker de cliënt is. Dat helpt namelijk bij het netwerken en daarmee komt de cliënt makkelijker tot een resultaat. Hieronder beschrijf ik een kwadrant die helpt bij het ontdekken van jouw voorkeursstijl.

Jouw voorkeursstijl op basis van je drijfveren en werkstijl
Netwerken gaat vele malen makkelijker als je weet wie je bent en wat je drijft in leven en werk. Daarom ben ik met behulp van de theorie over drijfveren gaan kijken naar welke type netwerkers er zijn. Samen met mijn collega Rolien Blanken heb ik daar een model voor ontwikkeld.

Hoe mensen reageren op een situatie hangt af van hun drijfveren. Een drijfveer zegt namelijk iets over de manier waarop je tegen de wereld aankijkt en hoe je daarmee om gaat. Deze manier van waarnemen motiveert mensen, geeft richting aan het gebruik van talenten en mogelijkheden en zet mensen in beweging. Door een beeld te krijgen van je drijfveren begrijp je waarom je doet zoals je doet. Hieronder ons model en de uitleg.

Soorten gedrag
Je kent ze vast wel: de denkers en de doeners. De denkers beginnen met denken en handelen pas als ze alles goed op een rij hebben. De doeners zijn de mensen die meteen beginnen en al werkend ontdekken of het wel klopt wat zij doen.

Een andere manier om naar gedrag te kijken is langs de lijn van de taakgerichte of relatiegerichte mens. De taakgerichte mensen zijn vooral gericht op het goed vervullen van de taak of opdracht. De relatiegerichte mensen richten zich vooral op de personen waarvoor of waarmee die taak moet worden verricht. Zij letten dus vooral op de relatie.

De komende weken behandel ik in de netwerkacties steeds één drijfveer langs deze twee gedragslijnen om zo te komen tot vier stijlen van netwerken. Met deze keer de gele drijfveer.

De gele drijfveer: de denker en de taakgerichte
De mensen die deze drijfveer voorop hebben staan, vinden kennis en competentie belangrijk. Zij vinden hiërarchie, status en macht van veel minder belang. Zij willen zaken kunnen analyseren en begrijpen. En zij kunnen complexe situaties aan, in veel onzekerheid werken en veel dingen tegelijk.

De valkuil van de gele drijfveer is dat zij eerst willen begrijpen en dan pas handelen. Daardoor komen zij pas laat in actie. Dit kan heel onpraktisch zijn, want de neiging om te blijven theoretiseren en alles in bredere kaders te willen plaatsen leidt ertoe dat deze mensen niet makkelijk tot netwerken komen.

De gele drijfveer: stijl van netwerken
Als netwerker zijn ze een heel interessante gesprekspartner, omdat ze weten waar ze over praten. Ze stellen de juiste vragen en zijn in staat om het gesprek in een interessant kader te plaatsen. Dat betekent dat ze in staat zijn om een netwerkgesprek goed te benutten als het gaat om het verkrijgen van informatie en advies. Ze zorgen voor een fijne energie in het gesprek, waardoor beiden een goed gevoel overhouden aan het gesprek.

Waar deze mensen belang bij hebben is om in de voorbereiding de netwerksituatie niet te ingewikkeld of formeel te maken. Ze dienen zichzelf te stimuleren om meer uit te proberen en vooral om hulp te vragen bij de voorbereiding! Dat doorbreekt de spiraal van alles zelf willen ontdekken.

Geel met een vleugje blauw
Realiseer je dat elk mens meerdere drijfveren heeft. Alleen één drijfveer heeft hij/zij het best ontwikkeld. Zo heb ik een cliënt die de gele drijfveer voorop heeft staan met een vleugje blauw (zie boven). Dat betekent dat ik deze man aan het netwerken heb gekregen door zijn blauwe gestructureerde en procesmatige kant te benutten. Hij heeft zich goed voorbereid op de eerste netwerkgesprekken, maar door die voorbereiding in tijd te beperken had hij binnen drie maanden vijf gesprekken gevoerd! Het resultaat was geweldig fijn voor hem: nieuw werk bij eenzelfde type bedrijf als waar hij vandaan kwam.

De komende weken behandel ik de andere drie stijlen van netwerken. Heb je tot die tijd een aanvullende ervaring of reactie? Ik hoor het graag op info@netwerk-partners.nl of plaats je reactie in de LinkedIn-groep ‘Netwerken werkt met Netwerk-partners’. Je krijgt beslist antwoord.

 
Vond je dit artikel interessant? Dan weet ik zeker dat je dit ook interessant vindt:
Als je het interessant vindt om te ontdekken welke netwerkstijl jij hebt, dan vind je het vast ook interessant om jouw netwerkprofiel te ontdekken. In een korte netwerk-actie beschrijf ik 3 soorten netwerkprofielen. In welke pas jij?