Ontdek netwerkend hoe je volgende baan er het beste uit kan zien

Heel vaak zitten er deelnemers bij mij in een netwerktraining die nog niet goed weten hoe hun volgende baan eruit moet zien of hoe ze verder willen groeien in hun huidige baan. Dat is lastig voor iedere beginner, maar dat hoeft de start van netwerken niet in de weg te zitten. Het uitgangspunt is dat je de hieronder beschreven activiteiten gaat gebruiken om je te oriënteren en dat ze behulpzaam zijn om uit je impasse te geraken. Je moet echt weten wat je wilt om een goede kans te maken op een volgende stap in werk. Dus aan de slag!

In onderstaande stappen laat ik je zien hoe netwerken je hierbij kan helpen:

Stap 1: Bespreek met vrienden, kennissen en familie je dilemma’s. Kies daarvoor iemand die je vertrouwt, die jou eerlijk vertelt wat hij/zij vindt over jou en waar hij/zij je ziet werken of wat een goede volgende stap kan zijn. Sta open voor hun observaties, vraag door, nodig je contacten uit om zich nader uit te spreken en om hun mening te illustreren met voorbeelden. Wij noemen dit netwerken in de warme kring. Het is oriënterend en ondersteunend, legt puzzelstukjes op zijn plaats en geeft richting aan je zoektocht.

Stap 2: De informatie en adviezen uit deze gesprekken verwerk je in een resumé (samenvatting) van één pagina. Het eerste onderdeel van het resumé is de doelstelling. Hierin schrijf je in circa 10 regels op wat voor werk je wilt doen, in wat voor type organisatie en wat jou hiervoor geschikt maakt. Onder de doelstelling komt deel twee: een systematische, puntsgewijze uiteenzetting van de werkervaring en opleidingen die aansluiten bij je doelstelling. Dit resumé is feitelijk een kort toekomstgericht CV (zie ook het boek Netwerken werkt).

Het kan zijn dat je eigenlijk wel twee richtingen uit zou willen. Schrijf dan twee van dit soort resumés. Vaak is een van de twee een ideale loopbaanstap en is de ander een realistischer vervolg dat beter aansluit bij je huidige werkervaring. Denk goed na over wat het beste voor jou is. Soms moet je doorvechten tot je je ideaal hebt bereikt, maar het kan ook zo zijn dat een tweetrapsraket voor jou een veel betere optie is gezien jouw persoonlijke situatie en de huidige economische tijd.

Kun je niet wachten met de volgende stap, dan zul je het boek Netwerken werkt moeten kopen van Van Eeden en Nijssen. Heb je wel tijd, wacht dan op de volgende wekelijkse netwerkactie op LinkedIn.