Wat is outplacement ?

Outplacement wordt een werknemer door het bedrijf aangeboden bij ontslag. Het kan gaan om ontslag vanwege economische omstandigheden of door vastgelopen verhoudingen. Outplacement is een vorm van professionele begeleiding door een loopbaancoach die de werknemer begeleidt van de bestaande baan naar nieuw passende werk. Het traject wordt betaald door de werkgever. Alleen als de werkgever failliet gaat of als er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn, kan een werkgever outplacement weigeren of een kort traject financieren.

Outplacement stimuleert het zelfsturend vermogen van een cliënt en de begeleiding wordt gedaan door een loopbaanadviseur met veel kennis over de arbeidsmarkt, netwerken en LinkedIn, die gebruik maakt van goede zoekmethoden en –instrumenten.
 

Fases in het traject

Een outplacement wordt op maat gemaakt afhankelijk van de behoefte van de cliënt en diens financiële budget. Voor de fases: lees meer (doorklikken naar de nieuwe baan-pagina).

Het resultaat is een nieuwe passende baan. Dat kan gaan om een parttime of fulltime functie in dienstverband, maar ook een eigen bedrijf. De scores van de meeste bureaus liggen op dit moment als volgt: 30% binnen is 3 maanden aan het werk, 55 á 60% na 6 maanden en 80% na 12 maanden.
 

Kosten

Wat kost een outplacementtraject? Dat kan sterk verschillen. Dat hangt bijvoorbeeld af van de lengte van het traject, het opleidingsniveau en de werkervaring van de cliënt, de middelen die ingezet worden en het bureau. Netwerk-partners biedt een kortlopend traject van € 2500,- van ca. 6 maanden aan, waarin veel zelfsturend vermogen van de cliënt wordt verwacht vanaf de start. Een middellang traject van 6-9 maanden tot soms één jaar voor
€ 5000,- tot € 8000,- met extra begeleiding op het gebied van netwerken, LinkedIn en jobsearch.

Meer informatie? Neem  contact met ons op of bel 06-20424408.


Vind je weg door middel van Outplacement