Logische niveaus (voor intervisie, supervisie en coaching)

Wat doe je? Wat denk je? Wat wil je?


Deze workshop is ontstaan naar aanleiding van een artikel over Nieuwe werkvormen met Logische niveaus geschreven door Jan van Diepen in samenwerking met Els Nijssen heeft geschreven. De vraag naar een workshop voor coaches, praktijkopleiders en supervisors heeft de vorm bepaald.

Ons vanzelfsprekende gedrag zit dikwijls leren in de weg. Voor de meesten van ons geldt dat je pas gaat nadenken of leren als je vastloopt met je oude manier van doen en denken.
De werkvorm ‘logische niveaus’ is een beeldende en overzichtelijke methode om passende coachende vragen te leren stellen. De uitdaging is om het dagelijks handelen in de praktijk en de onderliggende lagen van denken en willen stapsgewijs te leren bevragen. Met deze werkvorm worden zowel de coaches als de cliënten geholpen bij het reflecteren op het eigen gedrag.

In deze workshop pellen we als het ware de onderliggende lagen (logische niveaus) van het gedrag af op zoek naar wat de blokkade veroorzaakt en wat een mogelijk nieuw perspectief biedt.
Het voeren van zo’n gesprek vraagt om de juiste begeleidingsvaardigheden: hoe maak je wezenlijk contact met de cliënt? Welke vragen stel je wel en welke niet? Hoe voorkom je het geven van een oordeel of het geven van instructie? Hoe voorkom je dat jij aan het werk bent en niet degene die je begeleidt? Hoe zorg je ervoor dat je je blijft verwonderen over wat tussen jou en de cliënt gebeurt? We onderzoeken zo hoe coaching werkt!

Als de achtergrond helder is oefenen we de methodiek door de lagen letterlijk stapsgewijs af te lopen en te bevragen tot daar waar de problematiek ligt, dan wandelen we terug naar de oppervlakte. De combinatie van geest en het lichaam versterkt elkaar.

De werkvorm is zeer goed te gebruiken voor coaching, supervisie, intervisie.

Deze workshop wordt verzorgd door  Els Nijssen en Jan van Diepen.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem  contact met ons op of bel 020 - 33 16 508.


Jan van Diepen
Els Nijssen Jan van Diepen